Redactionele richtlijnen website HMC Den Bosch

Artikelen die op de site verschijnen:

–mogen geen tekst bevatten waardoor iemand beledigd of gekwetst wordt;
–mogen HMC en/of een van haar leden niet in een kwaad daglicht stellen;
–moeten nuttig zijn voor HMC, haar leden, of schaken in zijn algemeen (reclame voor een toernooi van een andere club bijvoorbeeld);
–mogen worden gecensureerd als er in een tekst sprake is van grof taalgebruik.

Als de auteur van een artikel onbekend is, dan wordt van de persoon die het stuk heeft geplaatst verwacht dat deze de auteur kent. De voorzitter van de websitecommissie behandelt deze ‘plaatser’ als de auteur als hij het oneens is met de inhoud van een artikel.

Als de voorzitter van de websitecommissie (Twan op dit moment) vindt dat een stuk niet voldoet aan de bovenstaande richtlijnen, dan haalt hij het stuk van de website of hij maakt een kleine aanpassing en benadert gelijk (binnen 12 uur na het verwijderen of aanpassen van het artikel) de auteur van dit artikel om te vragen of het stuk aangepast kan worden. Als de auteur het niet met de voorzitter van de websitecommissie eens is, kan hij in beroep gaan bij het bestuur van HMC (per email aan de voorzitter van het bestuur). Het bestuur beslist binnen 7 dagen over het artikel. Tegen deze beslissing is geen beroep meer mogelijk.

Als je een klacht hebt over een bepaald artikel op de website, kun je de voorzitter van de websitecommissie hierop attenderen. Als het artikel na 7 dagen nog niet is aangepast kun je in beroep gaan bij het bestuur van HMC (per email aan de voorzitter van het bestuur). Het bestuur beslist binnen 7 dagen over het artikel. Tegen deze beslissing is geen beroep meer mogelijk.

21 maart 2017

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>