De Stukkenjagers 2 wint van HMC Calder 3

Foto’s René Olthof

Op vrijdagavond speelde Mahsa haar partij vooruit tegen Reinier Jaquet. Met zwart kwam zij goed uit de opening. De tegenstander leek geen goed plan te hebben, terwijl de stukken van Mahsa klaar stonden voor de aanval. Helaas lukte het Mahsa niet om door te drukken, mede doordat de tegenstander zich goed verdedigde. Later in de partij bood de tegenstander remise aan. Aangezien Mahsa inmiddels een pion achter stond en geen winst meer zag, besloot zij het aanbod aan te nemen: 0.5-05.

Beide teams begonnen op zaterdag dus met een half punt.

Jeroen walst over zijn tegenstander heen

Op bord 3 speelde Jeroen tegen César Becx. De zwartspeler speelde een variant uit de oude doos. In de jaren 70-80 was het zelfs een hoofdvariant. Op eigen kracht maakte Jeroen duidelijk waarom er tegenwoordig niet meer over deze variant geschreven wordt. Hij walste over de zwartspeler heen door binnen 15 zetten winnend voordeel te bereiken. Na 23 zetten gaf zwart op: 0.5-1.5.

Op bord 7 speelde Derk-Jan met zwart tegen Erik Dignum. Na de 4e  zet hadden beide spelers de openingstheorie al weer verlaten. Jammer van alle voorbereiding! Op zet elf heeft Derk-Jan lang getwijfeld tussen de lange en de korte rokade. Helaas koos hij voor de lange rochade en kreeg een aanval over zich heen.

De Stukkenjagers 2 tegen HMC Calder 3Rond zet twintig zag het er slecht uit voor Derk-Jan. Gelukkig had zwart ook in deze partij moeite om door te drukken. Na een zwakke zet vergooide zwart veel voordeel en bood remise aan. Met instemming van de teamleider nam Derk-Jan het aanbod dankbaar aan: 1-2.

Uw verslaggever speelde met zwart op bord 8. Ondanks dat ik ogenschijnlijk logische zetten uitvoerde, was ik in een moeilijke stelling terecht gekomen waarin ik uiteindelijk geen kant meer op kon. Mijn pluspion stond meer in de weg, dan dat ik er plezier aan beleefde. Karel Storm wist de druk er op te houden en maakte het voor de 40zet uit: 2-2.

Pierre en Raymond verliezen helaas

Op bord 1 speelde Pierre met wit tegen Joris Gerlagh. Op de negende zet deed Pierre een zwakke paardzet naar d5. Zwart won een tempo en kon een stuk ruilen waardoor hij minder gedrongen kwam te staan. Pierre wist het centrum niet goed aan te pakken, waarna zijn stelling langzaam weg zakte. Pierre probeerde zijn tegenstander nog van zijn stuk brengen door een dame tegen toren en loper te geven en te hopen op een vrijpion. Zwart viel aan op de koningsvleugel, won een toren en daarna de partij: 3-2.

Raymond speelde met zwart op bord 2 tegen Frans Konings. Raymond kwam iets slechter uit de opening, maar na een aantal onnauwkeurige zetten van wit kwam het ongeveer gelijk te staan. Rond zet 30 ontstond een scherpe stelling waarin beide partijen elkaar goed in evenwicht hielden. Met de moeilijk te vinden zet 36…Lf2!! zou de stelling gelijk gebleven zijn. Helaas vond Raymond deze zet niet en verloor de partij: 4-2.

Piet kwam met zwart goed uit de opening tegen de teamleider van De Stukkenjagers Martijn Blom. Piet meende in het middenspel wat voordeel te bezitten, maar volgens de computer was het allemaal marginaal. Rond zet 25 werd het spannend; Piet moest bewijzen dat zijn twee lopers sterker waren dan twee paarden. Zo rond zet 35 raakte wit, onder druk van de tijd, de draad enigszins kwijt. Wanneer Piet op zet 42 erg goed staat, grijpt wit gruwelijk mis. Daarna is het uit: 4-3.

Gert moet ijzer met handen breken

Met een punt achterstand kwam alle druk bij Gert terecht. Hij speelde met wit tegen Peter Huibers. Al vroeg was de openingstheorie verlaten. Vanwege een ontwikkelingsvoorsprong meende Gert comfortabel uit de opening gekomen te zijn, maar veel meer dan een plusje zal het niet geweest zijn. Toen de stelling zo’n beetje doodgebloed was, stelde zwart remise voor. Met een stand van 4-3 voor Stukkenjagers en degradatiegevaar nog in de lucht, kon Gert dat aanbod natuurlijk niet aannemen. Met niet zoveel tijd meer op de klok dacht hij een rommelkans te hebben. Dit bleek een blunder te zijn die snel afgestraft werd: 5-3.

Zie ook het verslag op de website van De Stukkenjagers.

T De Stukkenjagers 2 2058 HMC Calder 3 2018 5 3
1. Joris Gerlagh 2145 Pierre Smeets 2017 1 0
2. Frans Konings 2232 Raymond de Rooij 2195 1 0
3. FM César Becx 2120 Jeroen van den Bersselaar 2114 0 1
4. Martijn Blom 2011 Piet van Eijndhoven 2074 0 1
5. Peter Huibers 2098 Gert de Rooij 2008 1 0
6. Reinier Jaquet 1900 Mahsa Bitalzadeh 1948 ½ ½
7. Erik Dignum 1953 Derk-Jan Morelis 1869 ½ ½
8. Karel Storm 2009 Matthijs Dijkstra 1916 1 0

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>