Laatste kollum Peter van Raaij

Ter nagedachtenis aan Peter van Raaij zijn laatste column die vanwege het opheffen van het bulletin niet meer is gepubliceerd.

 

Mannen weten waarom

Deze kreet wordt in de reclame van een biermerk gebruikt en als ik me niet vergis heb ik het ook al eens in een ander verband gehoord. Toch geldt dat niet voor alle mannen, want anders zouden alle overige bierbrouwers het loodje leggen. We moeten zo’n reclamekreet natuurlijk niet serieus nemen. Overdrijving hoort bij het reclamevak.

In een andere op mannen gerichte reclame, ik dacht dat het iets met cosmetica te doen had, hoor je afsluitend de kreet: Wat mannen willen!

Wat willen mannen? Ongetwijfeld zullen er mannen zijn die dat spul wat aangeboden wordt kopen, maar dat zal toch zeker niet het enige zijn dat mannen willen. De gemiddelde man wil veel meer. Hij wil naar voetbal kijken, een praatje maken in zijn stamcafé, een prettige werkkring, een keer per jaar op vakantie met vrouw en kinderen. Ik kan deze lijst nog tot onder aan de bladzijde aanvullen met dingen die mannen willen. Datzelfde geldt trouwens ook voor vrouwen. Wat vrouwen willen!

Vroeger beperkte de reclame tot kranten en tijdschriften en sloeg je de bladzijde om als je niet geïnteresseerd was. Televisiereclame is echter veel dwingender. Je kunt even naar de keuken lopen en koffie in gaan schenken, maar dat geluid blijf je horen. En het geluidsvolume van de reclame is aanzienlijk sterker dan van het programma dat uitgezonden wordt. Ik meen gelezen te hebben dat dat gaat veranderen.

De oudere lezer zal het zich nog herinneren. De geëmailleerde borden die op de blinde gevel van winkels bevestigd waren, maar ook op een woonhuis waarvan de kopse zijde gunstig gelegen was. Bijvoorbeeld in een bocht van de weg, zodat ook de automobilist elke keer dat hij er voorbij kwam er op werd geattendeerd. Ik herinner me nog enkele van die borden, zoals van Miss Blanche, een sigarettenmerk dat al lang niet meer bestaat, en van de Weduwe van Nelle voor zware shag. Deze borden bleven jarenlang op dezelfde plaats. Zo ergens rond eind jaren vijftig of begin zestiger jaren zijn ze verdwenen. In de jaren zeventig is er in Rotterdam een tentoonstelling geweest waar zo’n vijftig stuks te zien waren. Prachtige exemplaren, de een nog mooier dan de ander. En Miss Blanche en de zware shag van de weduwe waren er ook bij.

Maar om terug te gaan naar ‘mannen weten waarom’ en ‘wat mannen willen’ wil ik nog opmerken dat er nog een andere kreet is over mannen. Ik heb me nooit aangesproken gevoeld. De mannelijke lezers hebben deze kreet ongetwijfeld ook wel eens gehoord en zullen ook net als ik zeggen dat geldt niet voor mij. Als het waar zou zijn wat hier beweerd werd dan zou alle reclame voor mannen volkomen overbodig zijn, want mannen denken maar aan één ding.

 

Peter G, van Raaij

16 juni 2011

1 comment to Laatste kollum Peter van Raaij

  • Mari

    Door zijn laatste column alsnog te publiceren brengt onze secretaris eem mooi eerbetoon aan Peter van Raay. HMC zal hem missen! En ik weet waarom:
    Peter was een zeer aangenaam mens, die iedereen in zijn waarde liet!

Leave a Reply to Mari Cancel reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>