De Schaakpartij

Waarde schaker, bent u al die splinterpartijen in het Nederlandse parlement ook spuugzat? Loopt bij u ook spontaan het dun door de broek als er voor de zoveelste keer een of andere parlementaire koekenbakker  voor zichzelf  gaat beginnen. Deze zzp’ers (zeer zielige parlementariërs)  willen stuk voor stuk  met mooie, gladde praatjes de democratie teruggeven aan Jan met de pet.

Wij, schakers van onderbond tot en met meesterklasse, trappen toch zeker niet in die volksverlakkerij? Kom op zeg, we zijn Malle Pietje niet!
Welnu, laten we aan die populistische prietpraat een eind maken en ons verenigen in “De Schaakpartij”. Met deze strategische manoeuvre kunnen we alle eenmansfracties in één zet vermorzelen. Ook de gevestigde politieke partijen kunnen hun borst nat maken. Zij zullen na de verkiezingen in maart 2017 de nieuwe splinterpartijen zijn! Op nationale feestdagen zal voortaan in alle straten en op alle marktpleinen van Nederland de zwart-witte vlag wapperen in een aangenaam schijnend zonnetje. Een heerlijk vooruitzicht!

We zijn geen one-issuepartij en hebben dan ook in  ons concept programma over een groot aantal uiteenlopende onderwerpen  originele en scherpe stellingen opgenomen, waarmee we het hart van de kiezer veroveren.
Hieronder een kleine, willekeurige greep uit onze standpunten.

De slogan “Geen gezeik, iedereen rijk” van de ”Tegenpartij” uit de jaren tachtig van de Hagenezen Jacobse en Van Es spreekt ons weliswaar aan, doch lijkt ons niet realiseerbaar.  Om de partijkas, te vullen hebben we een ander  credo uit kast gehaald: “Alle gelden naar de 64 velden”.
Een gerenommeerde grootmeester is de beoogd opvolger van Jeroen Dijstelbloem, de zittende Minister van Financiën.
Deze GM zal er zorg voor dragen dat op de derde dinsdag van september een begroting met een batig saldo wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.
Tijdens de Algemene beschouwingen zal hij overtuigend uiteenzetten dat hij  groot rendement haalt uit alle penningen.
In economisch moeilijke tijden zal de bewindvoerder van ‘s lands schatkist met een uitgekiend plan aan de Nederlandse bevolking vragen een offer te brengen om uit de algehele malaise te geraken, een heus schijnoffer!

Goed onderwijs is voor ons een belangrijk speerpunt. Stap voor stap wordt de lesstof doorgenomen.  Vastgelopen leerlingen bieden wij  openingen aan, zodat ook  zij na hun opleiding een kansrijke positie innemen op de arbeidsmarkt.
Het  beluisteren van het lied “” Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje” van Louis Davids  is in openbare gelegenheden taboe. Zelfs Doede Meu, het armste boerenzoontje uit Bourtange, krijgt volop kans om promotie te maken en in de toekomst aan de touwtjes te trekken, die al dan niet uit de brievenbus hangen.

Wij zijn een zeer koningsgezinde partij.  Het gedachtegoed van Thorbecke, grondlegger van het huidige parlementarisme, verwijzen we regelrecht naar de prullenbak.  De macht komt weer  in handen van de Koning. Het erfrecht op het koningschap wordt acuut geschrapt.  De schaakkampioen van Nederland  zien wij als een serieuze kandidaat om Koning Alexander naar de kroon te steken.

Voorts zijn wij sterk voorstander  van discriminatie!
We discrimineren echter iedereen!  Niet alleen de witte of zwarte medemens krijgt onder uit de zak, ook mensen met andere huidskleuren, inclusief roetveegpieten en clowns worden niet ontzien.  Allen krijgen op zijn tijd er geducht van langs met de mattenklopper!

“De Schaakpartij” heeft transparantie hoog in het vaandel.   Er worden geen spelletjes gespeeld  in achterkamertjes.  De Commissie Stiekem vormt daarop een uitzondering. In het belang van de nationale veiligheid mogen alleen de leden van genoemde commissie stille zetten uitvoeren.

We roepen  alle schakers op hun sprankelende ideeën te spuien, zodat we in maart 2017  met een gedegen programma aan de verkiezingen kunnen deelnemen. Ook kunt u zich dan tevens kandideren voor de verkiezingslijst.
De eerste die zich aanmeldt,  zal op het aanstaande partijcongres benoemd  worden tot partijleider!
We gaan minstens 64 zetels halen. Wat zullen de huidige bewindslieden mat
uit het ogen kijken!
Een grote partij groeten,
Sjaak Mad
 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>