Monsterzege voor het 4e in Eindhoven (7-1)!

Door Koos Hendriks

Het was een grijze schaakmiddag tegen Eindhoven 4 waarin werkelijk alles meezat. Borden die gelijk stonden werden winst en verloren standen werden remise gehouden.

In afwezigheid van Bart, die verhinderd was, was ik aan bord 1 het eerste klaar. Mijn tegenstander speelde een Siciliaan en het lukte mij na een grootscheepse afruil van stukken niet echt om voordeel te verkrijgen. In een gelijke stand met enige wederzijdse dreigingen tegen beide koningen deed mijn tegenstander echter enige snel gespeelde onachtzame zetten die mij eerst pionwinst opleverden en kort daarna, via een dubbelaanval met mijn dame, stukwinst. 1-0.

De eerstvolgende overwinning was aan bord 7 voor onze gastspeler Martijn. In een onorthodoxe partij wist hij met de witte stukken materieel voordeel te verkrijgen. Aanvankelijk loper + paard tegen een toren later gevolgd door pionwinst. Twee verbonden vrijpionnen die leidden tot promotie brachten de beslissing.

Theo aan bord 6 kwam met de zwarte stukken erg lastig te staan. Hij kreeg een hem onbekende opening voorgeschoteld die wit groot voordeel opleverde. Zwarts koning stond kwetsbaar in het midden met de vijandelijke torens en dame dreigend over de e- en f-lijn. Toen de nood het hoogst leek kreeg Theo echter een briljante inval. Hij rokeerde lang met zijn koning richting de open b-lijn! Door vervolgens zijn dame van de koningsvleugel over te halen naar de andere kant van het bord wist hij alle dreigingen tegen zijn koning te verijdelen en berustte zijn tegenstander in remise.

Henk, met de witte stukken aan bord 3, trakteerde zijn tegenstander op een Evansgambiet. Zoals een rasechte gambietspeler betaamt offerde Henk eerst een en daarna nog een tweede en later zelfs nog een derde pion voor aanvalskansen. Aanvankelijk leek zijn tegenstander echter geen krimp te geven door een, op het oog, bekwame verdediging te voeren. Even leek het erop dat de aanval zou verzanden en Henk zou worden geconfronteerd met een gelijke stelling met een handvol pionnen minder. Uiteindelijk echter wist Henk met zijn loperpaar nieuwe complicaties te creëren die zijn tegenstander alsnog onderuit lieten gaan. Na zwaar materieel verlies moest deze dan ook opgeven.

Mari speelde met zwart aan bord 4. Het werd een kalme partij waarin niet veel leek te gebeuren. Na enige wederzijdse manoeuvres kwam er een eindspel op het bord waarin het eerder wit dan zwart was die een licht voordeel had. Toen echter overzag Mari’s opponent een ‘kleine’ wending die hem een vol stuk en enige zetten later ook de partij kostte.
Ook aan bord 5 ging het lange tijd gelijk op. Geheel tegen zijn gewoonte in speelde Eric echter sneller dan zijn tegenstander die uiteindelijk dan ook enigszins in tijdnood belandde. Slim profiterend van zijn tegenstanders problemen met de klok creëerde Eric enige complicaties in een onoverzichtelijk middenspel die zijn tegenstander boven de pet gingen. Na eerst pion- en even later stukverlies kon deze dan ook opgeven.

De prijs voor de beste partij van de dag ging naar Cees aan bord 2. Zijn tegenstander was bij Eindhoven de man in vorm en was deze competitie nog ongeslagen. Nadat de openingsfase aanvankelijk gelijk opging wist Cees met een aantal nauwkeurige zetten langzaam maar zeker groot voordeel te creëren. Hij kreeg een ijzersterk en onaantastbaar paard op d4, had een ruimtelijk overwicht en zijn loper was mooi actief over de witte velden. Zijn tegenstander werd weggedrukt en kwam op het laatst haast in zetdwang. Cees maakte het mooi af door een pionnendoorbraak op de koningsvleugel met mataanval. Nadat hij bekwaam nog enige tegendreigingen van eeuwig schaak door de vijandelijke dame had verijdeld zette hij zijn tegenstander mat. Een partij uit één stuk.

Een waar drama speelde zich af aan bord 8 waar Joep de zwarte stukken voerde. Joep had door een fout in gelijke stand een vol stuk op de onderste rij verloren en belandde daardoor in een dame-eindspel waarin zijn tegenstander een volle loper extra had. Aangezien zijn tegenstander krap in zijn tijd zat en een directe winstvoering op het eerste gezicht niet voorhanden was speelde Joep door. Doordat Joep’s koning werd beschermd door zijn pionnen en hij met zijn dame steeds eeuwig schaak bleef dreigen lukte het zijn tegenstander, ook na de eerste tijdcontrole, niet om ondanks zijn stuk voorsprong de juiste winstvoering te vinden. Uiteindelijk gaf hij uit pure frustratie zijn loper weg en berustte in een remise. Na afloop liet Mari aan de omstanders en beide spelers zien hoe wit had kunnen winnen.
Door deze eclatante overwinning passeren we Eindhoven op de ranglijst en kunnen met een goed gevoel de winterstop in.

1 comment to Monsterzege voor het 4e in Eindhoven (7-1)!

  • Beste Koos, wat boffen wij toch met een teamleider zoals jij. Behalve dat je een zeer lezenswaard verslag hebt geschreven, heb je gisteravond ook weer voor een gedenkwaardige snertmaaltijd gezorgd. Heerlijk was het! Ik ben nu nog aan het bijkomen van de veelheid van sterke dranken die je na afloop serveerde.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>