HMC C krijgt flinke klap van de molen

door Luigi de M.

De uitwedstrijd in Helmond tegen het viertal van koploper HSC – C werd gespeeld in cafe De Molen. Op weg daarnaartoe hebben we kennelijk de beruchte klap gehad, want een schamele 3,5 tegen 0,5 was het resultaat. Een nul was nog erger geweest, maar Henk Burg aan bord 1 voorkwam met zijn remise de aller diepste ellende.
Zuur is het vooral, omdat er gewonnen had kunnen worden indien zowel Paul als Luigi hun partijen vanuit gewonnen resp. goed staande stellingen correct hadden uitgespeeld. Bij de analyse bleek Paul dat hij onverwijld een kloek torenoffer had kunnen brengen. Hij verkoos echter om de aanval eerst te versterken door de tweede toren erbij te halen. Kan toch geen kwaad zou je denken. In dit geval echter kwam er een tactisch grapje in de stelling en dat benutte zijn tegenstander ten volle. Luigi deed het tegenovergestelde. In plaats van zijn stelling eerst beslissend te versterken, sloeg hij te vroeg toe en ruilde zijn dodelijke torenbatterij op de open d lijn tegen de in verdrukking staande dame van de tegenstander. Dit met de bedoeling diens verzwakte koningstelling onder de voet te lopen met een charge van dame plus paard.  Dat was een correct plan, maar helaas was de open d lijn nu in bezit gekomen van de tegenstaander, die veel urgentere matdreigingen tot zijn beschikking had. Het als aanvaller bedoeld paard moest terug om de koning te beschermen. De dame alleen had geen power genoeg, moest gedwongen terugruilen tegen de twee torens, waarna de tegenstander twee pionnen meer had in een eenvoudig te winnen paard eindspel. Marc had weer een zee van ruimte en open lijnen gecreëerd door een paar pionnen te investeren. Maar zijn tegenstander liet zich niet overrompelen. In de auto huiswaard riep Marc nog enkele varianten die bij nader inziens beter zouden zijn geweest. Zoals het klonk zelfs winnend wellicht, maar dat was gezien het late uur en het katerige gevoel niet zo snel meer toetsbaar voor de anderen.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>