Fotorapportage schaakmatch stadhuis

Voorzitter Luigi de Mas heeft een uitgebreide fotorapportage gemaakt op basis van de foto’s van René Olthof!
Klik op lees verder voor het volledige artikel. Dank aan Luigi voor het organiseren!

(Foto Wikipedia) In het historisch stadhuis van ’s-Hertogenbosch werd op 1 juli 2017 een schaakevenement georganiseerd. Een team bestaande uit leden van Schaakvereniging HMC Den Bosch
trad aan tegen een team bestaande uit gemeenteambtenaren en de wethouders
Van Olden en Logister.
Dit schaakevenement werd georganiseerd ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van HMC.
Diens voorloper, Schaakvereniging Hertogstad werd opgericht in 1937. In 1966 fuseerde deze met Schaakvereniging Max Euwe tot Schaakvereniging HMC Den Bosch.
De match bestond uit twee partijen tussen dezelfde tegenstander. Om de beurt met wit en zwart.
Per partij maximaal 15 minuten denktijd per speler.
Aangezien ze niet als officiële partijen gelden voor de Noord Brabantse Schaakbond,
de Koninklijke Nederlandse Schaakbond noch de wereldschaakbond, de FIDE, worden de uitslagen
per speler niet gepubliceerd.
Volstaan kan worden met de mededeling dat het HMC team als grote favoriet van start ging en die rol soeverein waarmaakte.
Na deze partijen volgden twee rondes simultaanschaak met per partij max 30 minuten denktijd.
Hieraan kon elke aanwezige deelnemen.
De simultaangevers waren Nargiz Umudova ( Elo rating 2221 en Woman Grand Master en stadgenoot sinds 2016) en Joris Broekmeulen ( Elo rating 2222).
Peter Mooren en Piet van Eijndhoven, beide sterke clubspelers, namen enkele borden voor hun rekening toen het aantal opponenten voor Nargiz en Joris te groot werd voor een kloksimultaan.
De foto’s in deze rapportage zijn van René Olthof

 

Het gemeentebestuur had speciaal de historische raadzaal ter beschikking gesteld als speellocatie.
Om in toon te blijven met de gobelins en de rest van de inrichting werd gespeeld met historische houten schaakklokken. Die tikken nog ouderwets en dat past perfect in een dergelijke ambiance.

De fraaie plafondklok in de raadzaal. Tijdens zittingen kon men, door naar boven te kijken, nagaan of het wel voldoende opschoot, maar daarbij veinzen dat men diep nadacht over wat er op dat moment werd gezegd.

Iedereen die regelmatig “Tussen Kunst en Kitsch “ volgt, ziet in een oogopslag dat de tegelwand van de schouw in de historische raadzaal bekleed is met tegels van verschillende oorsprong. Ongetwijfeld is dat het resultaat van latere restauraties. Maar de 164 tegels vertegenwoordigen niettemin een eenheid omdat, voor zover dat te zien is, ze hoekornamenten hebben die aansluiten op die van de buurman. Dat is essentieel, hebben we geleerd. Waarde: zeker meer dan € 10.000,=

Ontvangst in de voorzaal met koffie en de echte Bossche Bol. Deelnemers die wat later binnenkwamen, hadden moeite om hem tijdig te consumeren en stipt om 10.00 uur achter het bord te zitten.

Ook de voorzaal ademt historie. Niet alleen door de schilderijen van leden van het Huis Oranje en van andere historische figuren, maar ook door het tapijt met de plattegrond van de oorspronkelijke vestingstad. Je durft er bijna niet overheen te lopen.

Een kort woord voor de start door Luigi De Mas ( links), die aan de kant van HMC het evenement had georganiseerd, en wethouder Logister ( met microfoon).
De wethouder merkte op dat het schaken bij uitstek past in een vergaderzaal zoals deze, omdat ook bij het schaken strategisch wordt gedacht en er binnen een bepaalde tijd conclusies moeten worden getrokken.

Voor aanvang van de eerste partij was het nog een en al vrolijkheid.
De ervaring leert, dat gaandeweg altijd minstens de helft van de spelers van humeur verandert.
Van voor naar achteren:
bord 7: E. Persaud vs. M. Leensen (HMC)
bord 6: D. Muskens vs. J. Smetsers (HMC)
bord 5: S. Martinali vs. J. Peters (HMC)
bord 4: M. van Eijcken vs. M. Smits (HMC niet zichtbaar)

Aan de overkant de HMC’ers.
Van links naar rechts
bord 2: K. Hendriks
bord 3: E. Merx met op de rug gezien J. Dresen
bord 4: M. Smits met op de rug gezien M. van Eijcken
bord 5: J. Peters
bord 6: J. Smetsers

Meteen al serieus werk aan de borden 1 en 2.
Van voor naar achter
Bord 1: H. Burg (HMC) vs. P. Vermeij
Bord 2: K. Hendriks (HMC) vs. M. Scheutjes

Van voren naar achter:
bord 9: links J. Kortooms vs. P. Roos (ex HMC)
bord 8: links H. Berkers vs. O. Verver (HMC)

Aan het begin van de partij ook weer vrolijkheid en optimisme alom.
Links op de foto het team Stadhuis. Van voor naar achter.
Bord 14: P. Hilgers die aan de kant van het stadhuis medeorganisator was van het evenement
Bord 13: wethouder H. van Olden
Bord 12: wethouder R. Logister
Deze drie spelers namen het op in de tweede partij tegen L. ter Beek (HMC) rechts op de foto, die aldus op drie borden tegelijk schaakte.
Bij de eerste partij speelde een andere HMC’er tegen ze: G. Jansen
Bord 11: A. Dijstelbloem vs. T. Pijnenburg (HMC jeugdspeler)
Bord 10: E. Kerkhof vs. K. Langerak (HMC jeugdspeler)

G.Jansen (HMC) in volle actie tegen drie borden tegelijk tijdens de eerste ronde van de match.

Oeps, dit was niet de bedoeling
Verwarring bij de heren wethouders aan borden 13 en 14

Na de match volgden twee rondes kloksimultaan. Bij een evenement in een dergelijk ambiance hoort een “real star “ als simultaangever.
Die was er: WGM Nardiz Umudova uit Baku, sinds 2016 lid van HMC.
Dit uiteraard niets ten nadele van de andere simultaangevers: Joris Broekmeulen, Peter Mooren en Piet van Eijndhoven.
Zowel voor simultaangever als opponent max 15 minuten denktijd per partij.

De aftrap van de kloksimultaan werd door de wethouders Logister ( links) en Van Olden ( rechts) verricht tegen WGM Nargiz Umudova.
Volgens nog te bevestigen berichten zou wethouder Van Olden als voorvader iemand hebben uit het eeuwenoude geslacht Van Foreest.
Nog daargelaten dat dit geslacht sinds de 13de eeuw een ontelbaar aantal burgemeesters, schepenen, kamerleden, admiraals en andere regenten en bestuurders heeft voorgebracht, lijkt het wel dat ze sterke schaakgenen bezitten. Zo is er een gezin Van Foreest waarvan de 5 zonen en een dochter ( de jongste) allen een zeer groot schaaktalent hebben. ( Inderdaad: zes kinderen uit een niet samengesteld gezin, op zich al een opmerkelijk feit. )
De oudste, Jorden – nu 17 – werd in 2016 Nederlands kampioen na allerlei jeugdkampioenschappen te hebben behaald binnen en buiten Nederland. Zijn broer Lucas ( nu 16) en zusje Machteld ( nu 10) hebben inmiddels ook menige winnaarsbeker behaald bij de jeugd.
De schaakgenen zitten in de familie, want in de generatie van de overgrootvaders Van Foreest was eind 19 de eeuw ene Arnold drie maal Nederlands kampioen en zijn broer Dirk ook driemaal.
Overigens is duidelijk, aannemende dat wethouder Van Olden inderdaad een telg is van die familie, dat de schaakgenen indertijd de afslag hebben genomen naar een andere tak dan die waar de wethouder uit stamt.

Nargiz bij de kloksimultaan tegen 7 tegenstanders.
Voor de simultaangever was deze simultaan extra moeilijk, omdat voor deze partijen 15 minuten denktijd ter beschikking stonden voor beide spelers. De simultaangever moet de gave hebben om binnen enkele seconden een stelling te overzien, de juiste zet te bedenken en onverwijld de klok in te drukken. Dat zit wel goed op het niveau van Nargiz. Maar de simultaangever moet ook snel heen en weer kunnen rennen naar de borden waar de tegenstander de klok heeft ingedrukt en die van de simultaangever dus loopt.
Deze foto is van de tweede ronde waarbij tegen 7 borden geschaakt moest worden.
Dat was net een bord teveel voor haar, waardoor ze zowaar tweemaal een nul scoorde.

Joris Broekmeulen in volle actie bij de kloksimultaan.
Hij is samen met zijn oudere broer Jasper een van de sterkste schakers bij HMC. Zij spelen in de nationale competitie in het eerste team van HMC, dat in de hoogste klasse uitkomt: de Meesterklasse.
Zij komen voort uit de jeugdopleiding van HMC. Daaruit zijn tal van sterke schakers in Nederland voortgekomen, hoewel de meesten door verhuizing of werkzaamheden helaas niet meer bij HMC schaken.

Peter Mooren in actie bij de kloksimultaan.
Hij is al vele jaren secretaris van het HMC bestuur.
Tweemaal achtereen, in de jaren 1996 en 1997, was hij snelschaakkampioen van de vereniging in groep II, een resultaat dat niemand heeft geëvenaard of overtroffen.

Piet van Eijndhoven in karakteristieke peinshouding bij de kloksimultaan tegen drie borden.
Clubgenoten weten dat hij dan op zijn scherpst is.

Wethouder Logister deelde aan het eind aan alle HMC’ers en andere gasten een fraai boekwerk uit met foto’s van alle evenementen die plaatsvonden in ’s-Hertogenbosch in het Jeroen Bosch jaar 2016.
Dat was een grandioos succes voor de stad.
Het schaakevenement zaterdag 1 juli 2017 in het historische stadhuis was van aanzienlijk kleiner formaat, maar kan niettemin ook als groot succes worden aangemerkt.

Voor- en achterkant van een aandenken dat aan alle aanwezigen werd uitgereikt.

3 comments to Fotorapportage schaakmatch stadhuis

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>